Методически указания – архив

Резултати: 81
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) - не е актуално
Отвори Дата: 10 Януари 2020
Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.) - не е актуално
Отвори Дата: 20 Ноември 2019
Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г
Отвори Дата: 18 Юли 2016
Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г.
Отвори Дата: 18 Юли 2016
Потвърждение за публичен достъп на Портала за обществени поръчки на публични покани
Отвори Дата: 05 Април 2016