Методически указания – архив

Резултати: 72
Осъществяване на контрол по чл. 235 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г
Отвори Дата: 18 Юли 2016
Осъществяване на контрол по чл. 233 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 15.04.2016 г.
Отвори Дата: 18 Юли 2016
Потвърждение за публичен достъп на Портала за обществени поръчки на публични покани
Отвори Дата: 05 Април 2016
Приложимост на разпоредби от Закона за обществените поръчки в сила от 15.04.2016 г. спрямо договори за възлагане „in-house“, сключени при условията на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП в сила до 15.04.2016 г.
Отвори Дата: 05 Април 2016
Общи правила за прилагане на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 05 Ноември 2014