Агенцията по обществени поръчки стартира дейностите по изготвяне и поддържане на списъка на експерти по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП.

Агенцията по обществени поръчки стартира дейностите по изготвяне и поддържане на списъка на експерти по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП. Браншовите организации и сдружения, както и отделни физически лица могат да подадат в АОП заявления за включване в списъка, изготвени съгласно Указанието за попълване и съответното методическо указание на АОП.      

Виж Повече

Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обн. в бр.94 на „Държавен вестник“ от 31.10.2008г.

На 31 октомври 2008 г. в бр. 94 на „Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Някои от основните промени са: Осъществяване на предварителен контрол от АОП и от Управляващите орани на Оперативни програми върху процедури за възлагане на обществени поръчки. На контрол ще подлежат процедури, които …

Виж Повече

АОП откри обществена поръчка за софтуерно обновяване на Регистъра на обществените поръчки и доизграждане на Портала за обществени поръчки.

Агенция по обществени поръчки откри процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Софтуерно обновяване на Регистъра на обществените поръчки и доизграждане на Портала за обществени поръчки. Изготвяне и реализиране на стратегия за архивиране на информационните системи в АОП“. Дейностите, предвидени за изпълнение са част от проекта „Добри практики и ефективно партньорство в областта на …

Виж Повече

Днес, 16 октомври 2008 г., на свое заседание Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Народно събрание прие на второ четене ЗИДЗОП Днес, 16 октомври 2008 г., на свое заседание Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Целта на предлагания законопроект е: да се усъвършенства нормативната уредба по обществени поръчки, при запазване съответствието с европейските разпоредби в тази област; да се …

Виж Повече

Унгарски експерти по обществени поръчки споделиха опит с българските си колеги по време на двудневна работна визита у нас. Обмяната на опит се осъществява по идея на вицепремиера Меглена Плугчиева и унгарския посланик в София г-жа Юдит Ланг.

Унгарски експерти по обществени поръчки споделиха опит с българските си колеги Унгарски експерти по обществени поръчки споделиха опит с българските си колеги по време на двудневна работна визита у нас. Обмяната на опит се осъществява по идея на вицепремиера Меглена Плугчиева и унгарския посланик в София г-жа Юдит Ланг. Посещението се финансира изцяло от унгарските …

Виж Повече

На 28.11.2007 г. Европейската комисия (ЕК) прие Регламент (ЕО) № 213/2008, с който изменя CPV кодовете на обществените поръчки и описанията към някои от тях. Документът е публикуван в бр. 74 от 15.03.2008 г. на “Официален вестник” на Европейския съюз (ЕС).

На 28.11.2007 г. Европейската комисия (ЕК) прие Регламент (ЕО) № 213/2008, с който изменя СРУ кодовете на обществените поръчки и описанията към някои от тях. Документът е публикуван в бр. 74 от 15.03.2008 г. на „Официален вестник“ на Европейския съюз (ЕС). Изменението се налага във връзка с развитието на пазара и необходимостта от рационализиране на …

Виж Повече

Агенция по обществени поръчки откри процедура на договаряне с обявление с предмет: “Услуги свързани с реализирането на програми за обучение във връзка с изпълнението на договор по проекта “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки”

Агенция по обществени поръчки откри поръчка за цялостна организация на обучения по ОПАК Агенция по обществени поръчки откри процедура на договаряне с обявление с предмет: „Услуги свързани с реализирането на програми за обучение във връзка с изпълнението на договор по проекта „Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки“, осъществяван с финансовата подкрепа …

Виж Повече

Агенция по обществени поръчки откри процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет “Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Агенцията по обществени поръчки”.

Агенция по обществени поръчки откри поръчка за осигуряване на самолетни билети Агенция по обществени поръчки откри процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Агенцията по обществени поръчки“. Поръчката е с …

Виж Повече

На 09 юли 2008 г. на официална церемония в хотел „Шератън“ г-жа Миглена Павлова подписа договор за изпълнение на проект “Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки” по ОПАК.

Официално подписване на договор в изпълнение на проект по ОПАК На 09 юли 2008 г. на официална церемония в хотел „Шератън“ г-жа Миглена Павлова подписа договор за изпълнение на проект „Добри практики и ефективно партньорство в областта на обществените поръчки“ по ОПАК. Основната цел е изследването и въвеждането на добри практики и реализиране на партньорство …

Виж Повече