Възложителите по чл. 7, ал. 1 т.3 от ЗОП ще възлагат обществени поръчки по облекчен режим, само когато извършват дейности от комуналния сектор.

Възложителите по чл. 7, ал. 1 т.3 от ЗОП ще възлагат обществени поръчки по облекчен режим, само когато извършват дейности от комуналния сектор. Възложителите на обществени поръчки – публичноправни организации –  ще могат да възлагат обществени поръчки по облекчен режим, предвиден за секторните възложители, когато извършват секторни дейности, посочени в Закона за обществените поръчки. Това …

Виж Повече

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

Централно звено за финансиране и договаряне (ЦЗФД) към Министерство на финансите обявява тръжна процедура за сключване на договор за Ремонт и преустройство на лабораторни помещения на Държавната агенция за метрология и технически надзор. Пълната обява за търга на английски език е публикувана в Интернет на адреса на Министерство на финансите www.minfin.bg и на адреса на …

Виж Повече

На 25.05.2005 г. (сряда) на официална церемония Агенцията по обществени поръчки (АОП) представи Регистъра на обществените поръчки.

На 25.05.2005 г. (сряда) на официална церемония Агенцията по обществени поръчки (АОП) представи Регистъра на обществените поръчки. Разработен със съдействието и активното участие на проект “Инициатива отворено управление” към Американската агенция за международно развитие /ААМР/ регистърът е съвременна електронна база данни,  в която се публикува и съхранява информация за обществените поръчки, с цел осигуряването на …

Виж Повече

От 18 май 2005 г. страницата на Агенцията по обществени поръчки е с обновен дизайн и по-добра функционалност.

От 18 май 2005 г. страницата на Агенцията по обществени поръчки е с обновен дизайн и по-добра функционалност. Една от новите възможности е on-line попълване на web формите на обявленията  за възложители притежаващи универсален електронен подпис. За целта възложителите трябва да се регистрират в Агенцията по обществени поръчки. Практически указания за регистрацията може да видите …

Виж Повече

Днес, 28.04.2005 г. Министерски съвет, на свое заседание, определи Матей Марев за председател на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки за срок от 5 години.

Днес, 28.04.2005 г. Министерски съвет, на свое заседание, определи Матей Марев за председател на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки за срок от 5 години. Със Закона за обществените поръчки се предвижда създаване на Арбитражен съд към агенцията. Арбитражният съд е алтернативен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове по обществени поръчки. С постановление №259 …

Виж Повече

На 19 април 2005г., в 11.00 часа, в сградата на Сметна палата бе подписано Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Агенция по обществени поръчки, Сметна палата и Агенция за държавен вътрешен финансов контрол.

Споразумението се сключи в изпълнение на задача 5.2.1.от оперативния план на Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията и цели да осигури ефективен и качествен контрол в областта на обществените поръчки. Документът ще подпомогне ефективното разходване на публични средства и ще осигури координация между всички контролни органи в областта на обществените поръчки. …

Виж Повече

Наръчник по обществени поръчки

Наръчникът съдържа комплекс от знания, необходими за професионалното ежедневие на всички субекти, участващи в процеса по възлагане на обществени поръчки. В книгата са разгледани основните моменти по прилагане на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, в сила от 1 октомври 2004 година. Представени са синтезирани модели за провеждане на всяка една от процедурите, …

Виж Повече

На 25 февруари 2005 г. в хотел Кристал Палас, гр.София, Агенцията по обществени поръчки съвместно с проект „Инициатива отворено управление“ към Американската агенция за международно развитие проведе среща-семинар за журналисти на тема:

„Новата Агенция по обществени поръчки в публичното пространство – роля и предизвикателства“ Целта на срещата бе в открита и неформална дискусия да запознае участниците с работата и предизвикателствата на Агенцията по обществени поръчки и със спецификата на новия Закон по обществени поръчки.    Агенция по обществени поръчки бе представена от г-жа Миглена Павлова – Изпълнителен директор, …

Виж Повече