Социално отговорни обществени поръчки

Да приведем в действие социално отговорното възлагане на обществени поръчки: 71 примера за добри практики