Е-услуги – архив

Технически указания – архив

1. Изпращане на публична покана в Портала за обществени поръчки

2. Създаване на партида и уникален номер на обществена поръчка

3. Указание за използване на версиите на специализирания софтуер „Редактор на форми“ на Агенцията по обществени поръчки (АОП)

4. Изпращане на информация до Официален вестник на Европейския съюз чрез използване на интернет портала SIMAP

5. Изпращане на обявленията за обществени поръчки в електронен вид

Електронен подател – архив

Общи условия за Електронен подател към 27.02.2013 г.
Общи условия за Електронен подател към 15.03.2012 г.
Общи условия за Електронен подател към 11.01.2010 г.
Общи условия за Електронен подател към 09.10.2008 г.
Общи условия за Електронен подател към 28.05.2008 г.

Сертификация на АОП за Електронен подател от Службата за публикации към ОВ на ЕС