ЦАИС ЕОП: Необходими действия от страна на потребителите на ЦАИС ЕОП при смяна на управител и/или присъединяване на нов служител към организация 

Във връзка с получени запитвания до Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, свързани с действия за подмяна данни в потребителски и служебни профили, Агенцията по обществени поръчки информира за следното: 

В случаите на смяна на управител на фирма, назначаване на нов служител и други дейности, свързани с присъединяване на нов потребител към организацията, администраторът на организацията изпраща в ЦАИС ЕОП до лицето покана за присъединяване.

В случай че потребителят е регистриран в системата, той трябва да въведе потребителско име и парола, след което организацията, която изпраща поканата за присъединяване, ще бъде добавена към списъка с организации в потребителския му профил.

В случай че потребителят не е регистриран в системата, лицето следва да въведе задължителните за регистрация данни – име, ЕГН и др. Ако единственият администратор на организацията не е наличен (напуснал, в командировка, временна нетрудоспособност и др.), следва да се изпрати до АОП по електронна поща на имейл адрес [email protected] „Покана за служебно предоставяне на администраторски права в ЦАИС ЕОП“ по шаблон, достъпен на адрес: https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/primerni-shabloni-na-pisma-do-aop/

Обръщаме внимание, че изцяло погрешни и в разрез с изискванията за мрежова и информационна сигурност са действията, при които в профила на регистриран потребител се въвеждат данните на друг. Това, от една страна е нарушение на Общия регламент относно защитата на личните данни, а от друга – води до непредвидими грешки относно наличната в системата и свързана с потребителя информация.

Подробни инструкции за присъединяване на служител към организация и за регистрация на електронен подпис в ЦАИС ЕОП, са достъпни в раздели „3.7. Присъединяване към организация“ и „4.2. Добавяне на КЕП към потребителския профил“ от ръководствата за работа със системата достъпни на https://help.eop.bg/​ .

При необходимост от съдействие за извършване на посочените действия, моля да се свържете с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП.