Попълване на регистрационна форма за контрол чрез случаен избор