Методически указания – архив

Резултати: 72
Прилагане на често използвани основания за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 05 Ноември 2014
Осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 14 Октомври 2014
Прилагане на чл. 12, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 19 Септември 2014
Прилагане на чл. 4, т. 4 от ЗОП при възлагане на теренни археологически проучвания във връзка с инвестиционната дейност на възложителите
Отвори Дата: 17 Септември 2014
Прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 03 Септември 2014