АОП продължава с обученията за работа с ЦАИС ЕОП

На 13 ноември 2019 г., Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Сред участниците бяха представители на Главна дирекция „Гранична полиция“, Министерство на образованието и науката и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Според попълнените анкетни форми, удовлетвореността от лекторите на АОП е оценена високо.

През тази седмица обученията продължават с представители на Народното събрание, Министерство на вътрешните работи, Висш съдебен съвет и други публични възложители.

Предвид големия брой получени заявки, едновременно се провеждат по две обучения, като през тази седмица са планирани три. Този подход цели да обхване всички лица подали заявки във възможно най-кратки срокове.

Информация относно националната платформа може да намерите в секциите „ЦАИС – Често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално, които са част от новия Портал за обществени поръчки.