Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 23 януари 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано, като с него се цели освен оптимизация на наличните функционалности на системата, така и въвеждане в експлоатация на модули „Електронен магазин“ и „Електронно разплащане“. Подробно описание за ползване на двата модула може да намерите в Ръководствата за възложители и стопански субкети.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действия за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151.