Текущо наблюдение на пазара

Наблюдение на пазара през 2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2023 г.

Договори, сключени след получена само една оферта, публикувани през 2023 г.тук
(свалете в .xlsx формат)

Договори, сключени след договаряне без обявление, публикувани през 2023 г.тук
(свалете в .xlsx формат)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2023 г.

Договори, сключени след получена само една оферта, публикувани през деветмесечието на 2023 г.тук
(свалете в .xlsx формат)

Договори, сключени след договаряне без обявление, публикувани през деветмесечието на 2023 г.тук
(свалете в .xlsx формат)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 г.

Договори, сключени след получена само една оферта, публикувани през първото полугодие на 2023 г.тук
(свалете в .xlsx формат)

Договори, сключени след договаряне без обявление, публикувани през първото полугодие на 2023 г.тук
(свалете в .xlsx формат)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

Договори, сключени след получена само една оферта, публикувани през първото тримесечие на 2023 г. тук
(свалете в .xlsx формат)

Договори, сключени след договаряне без обявление, публикувани през първото тримесечие на 2023 г. тук
(свалете в .xlsx формат)


Наблюдение на пазара през 2022 г.

Договори, сключени след получена само една оферта, публикувани през 2022 г. тук
(свалете в .xlsx формат)

Договори, сключени след договаряне без обявление, публикувани през 2022 г. тук
(свалете в .xlsx формат)