„Зелени“ обществени поръчки

Справочник „Устойчиви обществени поръчки. Каталог с добри практики от Швейцария“

(Калкулаторите са в xlsx формат и за да бъдат ползвани следва предварително да бъдат запазени на компютъра.)


Информация за екологосъобразните критерии за определени продуктови групи