Регистрация на потребители в ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители,

Обръщаме Ви внимание, че при регистрация в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), следва внимателно да се избере вида на потребителя. Системата дава възможност за три варианта, като по подразбиране е отбелязана опцията „стопански субект“. Когато потребителят не е „стопански субект“, той ръчно следва да избере друга опция – „възложител“ или „физическо лице“.

Правилното позоваване на вида на потребителя гарантира бърза и вярна регистрация и дава възможност за последващи действия в националната платформа, свързани с определяне на роли в профила, както и коректна подготовка на документи.

Съществуват няколко специфики относно регистрацията:

  • В случаите, когато едно лице е едновременно и възложител, и стопански субект регистрация се прави еднократно. Лицето следва да се регистрира като възложител, а системата предоставя функционалност то да участва в поръчки в ролята на стопански субект.
  • В случаите, когато дадено лице има поделения, те се регистрират по същия начин, по който се регистрира и централата. За регистрацията няма значение кой първи ще създаде профил в системата (централата или поделението). Системата разпознава ЕИК на поделението/централа и при наличие на регистрирана централа/поделение, автоматично създава връзка „поделение-централа“, съответно „централа-поделение“.

За Ваше улеснение, на Портала за обществени поръчки, в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“ са публикувани и видео материали, които разглеждат трите възможни регистрации в платформата.

Допълнителна информация относно регистрирането, входа в системата и използването на платформата може да бъде намерена в секция „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“, както и в Ръководствата, достъпни чрез системата.

Напомняме, че на националната телефонна линия 0700 17 151, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч., експерти на Агенцията по обществени поръчки оказват съдействие на потребителите на платформата по отношение на регистрацията, както и предоставят компетентни отговори на задаваните технически въпроси. Съдействието се предоставя от Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП.