„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД стартира първото възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Днес, 2 януари 2020 г., един от най-големите секторни възложители в България – „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, обяви реална поръчка чрез събиране на оферти с обява в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Предметът на поръчката е „Доставка на полиетиленово платно цвят жълт“.

Всички стопански субекти, желаещи да участват в нея, следва да имат регистрация в Системата.

Информация, свързана с ползването на националната платформа за електронни обществени поръчки може да бъде получена чрез националната телефонна линия 0700 17 151 на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП, както и чрез секциите „ЦАИС – Често задавани въпросииЦАИС – Актуално”.