АОП актуализира Правилата за ползване на ЦАИС ЕОП

Считано от 21 май 2021 г. са актуализирани правилата за ползване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Промените се отнасят главно до прецизиране на техническите изискванията към Квалифицираните удостоверения за квалифициран електронен подпис, необходими при регистрация и работа в системата.

Променените правила са достъпни на адрес:

https://www.eop.bg/.