АОП ще обучи 2500 служители от централната и общинска администрация за работа с ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира централната и местна администрация, че стартира нова кампания, която има за цел да обучи техни представители за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

През следващите 5 месеца, АОП и разработчика на ЦАИС ЕОП – Консорциум „ЕОП България“, планират обучения с практическа насоченост за 2 500 служители.

Обученията са целодневни и е предвидено да се проведат в зали на Центъра за професионално обучение към „Информационно обслужване“ АД, водещ партньор на Консорциум „ЕОП България“, разположени в гр. София и останалите 26 областни града в страната. По този начин се цели висока ефикасност на обученията, като се предвиждат групите до 15 човека.

Обученията са безплатни за участниците и ще бъдат връчвани сертификати на всички преминали курса.

Актуална информация относно предстоящите обучения за работа със Системата може да намерите на ПОП, поддържан от АОП.