АОП предоставя за публично ползване тестова среда на ЦАИС ЕОП

От днес, 16 декември 2019 г., Агенцията по обществени поръчки (АОП) предоставя за ползване тестова среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на адрес – https://app-test.eop.bg/

Тестовата среда позволява на възложителите да продължат да симулират процесите по възлагане на процедури за обществени поръчки и приспособяване за работа с отделните бизнес процеси, независимо от момента, когато настъпва задължението им за възлагане единствено чрез ЦАИС ЕОП. От друга страна, стопанските субекти могат да изпробват възможностите, които системата предлага при подготовка на електронни оферти за участие в обществени поръчки. Опитът е гарант за успешно участие в процедурите, считано от 1 януари 2020 г.

Освен за външни потребители, тестовата среда се използва и от служителите на АОП, които тестват всекидневно функционалностите ѝ. По тази причина, тя често се актуализира и променя. Въпреки това, в помощ на потребителите, тестовата среда ще остане отворена и след 1 януари 2020 г.

Какво трябва да знаем за тестовата среда?

Ползването на тестова среда на Системата изисква предварителна регистрация. Тя се създава по аналогичен начин на подходът използван за регистриране в продукционната среда. За улеснение на потребителите в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“ са публикувани видеоматериали за регистрация на възложител, стопански субект и потребител на ЦАИС ЕОП.

Предложеният подход за осигуряване на тестова среда на потребителите цели да минимизира рисковете и слабостите при работа с новото технологично решение за възлагане на процедури за обществени поръчки в страната.

Какво не трябва да забравяме?

Във връзка с предстоящото стартиране на задължително ползване на ЦАИС ЕОП считано от 1 януари 2020 г., АОП напомня, че в периода от 16 декември до 31 декември 2019 г., продукционната среда, която е позната на възложителите няма да бъде достъпна. Ограничаването на достъпа до нея е свързано с дейности по подготовка на Системата за реална експлоатация, считано от 1 януари 2020 г.

Как да получим навременна помощ при работа с ЦАИС ЕОП?

 • При необходимост
  от подробна информация и указания за работа с ЦАИС ЕОП, в Системата са
  публикувани два вида Ръководства за възложители и стопански субекти.
 • Допълнителна
  информация се публикува ежеседмично на Портала за обществени поръчки, в раздели
  „Актуално“, „Важно“, „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“ и „ЦАИС ЕОП –
  Актуално“.
 • Техническа помощ
  се предоставя всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.  на национален телефон 0700 17 151.