АОП продължава с обученията на стопански субекти за работа с ЦАИС ЕОП

През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе обучение на стопански субекти за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В обучението се включиха 21 представители от 9 търговски дружества. Лектори от АОП демонстрираха Системата, включително регистрация на стопански субекти, заявяване на интерес/подаване на оферта по обществена поръчка в ЦАИС ЕОП и декриптиране на оферта.

През следващата седмица са планирани 3 изнесени обучения по предварителна заявка на възложители и органи с правомощия при обжалването на обществените поръчки.  

АОП продължава да събира заявки за включване в провежданите практически обучения за крайни потребители на Системата.

Всички новини, свързани с ползването на Системата са налични на Портала за обществени поръчки, както и в секцииЦАИС ЕОП – Актуално“, „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“.