Агенцията по обществени поръчки проведе видеоконферентна среща с Камарата на строителите в България

Ръководствата на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и на Камарата на строителите в България (КСБ) проведоха работна видеоконферентна среща. На нея бяха дискутирани част от свързаните с осъществяването на обществените поръчки разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година.

Участниците в срещата споделиха мнението си, че промените в ЗМДВИП, които Народното събрание прие на 6 април 2020 г., ще допринесат за разрешаване на проблемите, възникнали относно възлагането на обществените поръчки в условие на извънредно положение.

Обсъдено беше организирането на съвместно обучение и стимулирането на електронното възлагане на обществени поръчки чрез активно използване на Централизираната платформа.

Потвърдено беше удовлетворението от доброто сътрудничество между двете организации. Председателят на Управителния съвет на КСБ инж. Илиян Терзиев декларира, че Камарата е партньор, на когото АОП може да разчита.