АОП публикува методическо указание относно прилагането на ЗМДВИП при възлагането на обществени поръчки

С извънреден брой 34 на Държавен вестник от 9 април 2020 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В тази връзка, Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание относно прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки.

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.