Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувата Инструкция относно създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за начина на оповестяване сключването на повече от един договор за обществена поръчка с един образец на обявление за възлагане на поръчка чрез ЦАИС ЕОП.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Обновена е Инструкцията относно оповестяване на обществени поръчки за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикуваната Инструкция за начина на стартиране на възлагането на обществени поръчки за доставка на стоки, търгувани на стокова борса. Промените в текстовете са отбелязани с нови дати.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Актуализирана е инструкцията относно надписването и подаването на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови инструкцията относно начина за надписване и подаване на заявление/оферта от обединение без регистрация в ЦАИС ЕОП.

Инструкцията е приложима и за случаите, в които упълномощено лице подава заявление/оферта от името на нерегистриран (напр. чуждестранен) стопански субект.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Оптимизации на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Оптимизации на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 30 октомври 2021 г. успешно бе обновена продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). С извършеното обновяване се оптимизираха част от функционалностите на системата, които се отнасят до прилагане на нови валидационни правила относно формата на попълване на телефонните номера в служебните профили на потребителите и в профилите на външните експерти, както и при оповестяване на промени и удължаване на срокове в публикувана обществена поръчка в ЦАИС ЕОП, в контекста на обособена позиция.

Съгласно извършените промени, поле „Телефон“ в картата с информация за контакт на  потребителитена системата следва да отговаря на позволения формат: „+359 123456789/+359 123456789-0001/+359 123456789/79/80/81“. Валидационното правило е относимо и при попълване на информацията в профила на външния експерт. Правилното изписване на телефонния номер е обвързано с възможностите за редакция на информация в служебния потребителски профил, например при желание да се смени адрес и/или друго, както и при управление на служителите от администратора на организацията при извършване на действия…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 30 октомври 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои планирано прекъсване в работата на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), свързано с действия по обновяване на системата.

С планираното обновяване са оптимизирани част от функционалностите на ЦАИС ЕОП свързани с модули „Електронно възлагане и управление на договор“, „Електронна жалба“, „Външен контрол, осъществяван от АОП“ и др., като са извършени промени в част от екранните изгледи. Допълнително са отстранени, констатирани от страна на крайните потребители затруднения.

Описание на начина на работа със системата може да намерите в ръководствата за възложителите и стопанските субекти.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на националната телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Нови въпроси в секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция Въпроси и отговори „еЕЕДОП“

Нови въпроси в секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция Въпроси и отговори „еЕЕДОП“

Агенцията по обществени поръчки обнови секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция Въпроси и отговори „еЕЕДОП“.

За улеснение на потребителите актуализираните въпроси съдържат дата на публикуване.…

Виж Повече
Актуализирана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Актуализирана е инструкция за попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувана Инструкция относно попълване на поле V.1) „Информация относно невъзлагане“ при прекратяване на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 от Закона за обществените поръчки в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), при процедури стартирани след 01.01.2021 г.

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира потребителите, че на 5 юли 2021 г. са установени технически проблеми в работата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Временното отпадане на някои функционалности е в резултат на прекъсване на оптични кабелни линии при извършване на ремонтни дейности в гр. София.

Предприети са спешни действия за възстановяване на нормалното функциониране на ЦАИС ЕОП.…

Виж Повече