Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Актуализирана е инструкцията за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки актуализира публикуваната Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 23 януари 2021 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано, като с него се цели освен оптимизация на наличните функционалности на системата, така и въвеждане в експлоатация на модули „Електронен магазин“ и „Електронно разплащане“. Подробно описание за ползване на двата модула може да намерите в Ръководствата за възложители и стопански субкети.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действия за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Заличаване на шаблони за търсене от тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Заличаване на шаблони за търсене от тестовата среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки Ви информира, че предвид направени оптимизации, свързани с предоставянето на статистическа информация от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, предстои заличаване в тестова среда на създадени през 2019 г. шаблони за търсене в Регистъра на обществените поръчки.

Това се налага във връзка с извършена промяна във функционалността за разширено търсене на Регистъра.

Автоматичното получаване на коректна информация, която да отговаря на зададени критерии за търсене, изисква създаване на изцяло нови шаблони (с нови наименования). 

Шаблоните за търсене в тестовата среда на ЦАИС ЕОП (https://app-test.eop.bg/), създадени до 31.12.2019 г. вкл.,  ще бъдат служебно изтрити на 30.01.2021 г.

Шаблоните, създадени в тестова среда на ЦАИС ЕОП след 01.01.2020 г., ще останат активни.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно предоставяне на обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече
Създаване на обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Създаване на обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП

Обновено е Ръководството за възложители в частта относно създаване на обществени поръчки с обособени позиции в Централизираната автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). По препоръка на разработчика на системата, най-добър резултат се постига, когато броят на обособените позиции в обществена поръчка не надвишава 40 (четиридесет).

Препоръката се съдържа в раздели 5.2.4.2.1. – Създаване на поръчка с обособени позиции и 5.2.4.2.4. – Добавяне на обособена позиция от Ръководството.

Документът е достъпен на електронни адреси – https://app.eop.bg/ и https://identity-test.eop.bg/ .…

Виж Повече
Подаване на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Подаване на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Уважаеми възложители,

Бихме искали да Ви информираме, че информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки за 2020 г., в която се посочват  всички разходвани средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 следва да се попълни и подаде чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Това изискване е валидно за всички възложители независимо от момента на възникване на задължението за ползване на системата съгласно приетото от Министерския съвет Постановление № 332 от 13 декември 2019 г.

Във връзка с горното в новата версия на „Редактора за форми“ е премахната възможността за избор на 2020 г. при образеца на информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП.…

Виж Повече
Обнародван е ЗИДЗОП

Обнародван е ЗИДЗОП

На 18.12.2020 г., с брой 107 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП).

Част от промените прецизират изисквания, които произтичат от европейското законодателство в областта. Те се отнасят до допустимите случаи на изменения в договорите и рамковите споразумения. Разширява се обхватът на промените, които се квалифицират като съществени и се ограничават случаите, в които те са допустими.

Измененията засягат и работата с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Урежда се издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез платформата. Въвежда се ясно разграничение между действията в процеса на възлагане, които задължително се извършват чрез платформата, и тези, при които нейното използване е по преценка на възложителите.

При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени някои нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удълж…

Виж Повече
Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Планирано обновяване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 12 декември 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат извършени оптимизации на част от функционалностите на системата.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151.…

Виж Повече
Публикувана е инструкция за оповестяване на информация за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение чрез ЦАИС ЕОП

Публикувана е инструкция за оповестяване на информация за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция за начина на оповестяване на информация за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Тя е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.…

Виж Повече