Вашата оценка за Центъра за обслужване на потребители

Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги.

Вашeтo впечатлениe от  работата на Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП е важно за нас и ще ни помогне да предприемем стъпки за оптимизиране на обслужването Ви.

С цел да подобрим работата на екипа на АОП, моля, попълнете анкетата на следния интернет адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqhnErROYl4t-CHmRBB8Rc1SExzDWGjBtuAxBa6tXD3pTrrA/viewform

Споделете в социалните мрежи: