Обновяване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

e-Forms

Новите електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms) са достъпни на тестовата среда на ЦАИС ЕОП.

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 11.01.2024 г. (четвъртък), е обновена тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Версията съдържа новите електронни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки, както и нови национални образци на обявления.

Възложителите имат възможност да се запознаят с промените и да попълнят обявления, както за откриване на нови, така и за управление на вече стартирани поръчки (обявление за промяна, възлагане, изменение на договор и пр.).

Напомняме, че съгласно промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г., от 1 февруари 2024 г. за възложителите влиза в сила задължение да използват нови електронни формуляри. Продукционната среда на ЦАИС ЕОП ще бъде адаптирана към тях.

В случай на необходимост от техническо съдействие при работа със системата, не се колебайте да се свържете с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП на телефон 0700 17 151.

Споделете в социалните мрежи: