Обновена е инструкцията за създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувата Инструкция относно създаване на образец на ценово предложение в изискванията към поръчка чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.