ЕК стартира конкурс с награди за иновативни обществени поръчки

Европейският съвет за иновации (EIC) към Европейската комисия стартира първото издание на „Европейските награди за иновативни обществени поръчки“.

Ще бъдат присъдени награди на публични и частни възложители като признание за усилията им в насърчаване на поръчки, свързани с иновации, като по този начин се подпомагат малките  средни предпрития (МСП) и стартиращи фирми в Европа да представят и наложат своите иновативни продукти и услуги на пазара.

Тазгодишното изданието включва три отделни категории, по които ще бъдат присъдени награди:

  • Награда „Стратегия за иновативни обществени поръчки“, за дългосрочни стратегии, в посока насърчаване на обществени поръчки за иновации, устойчиви решения и практики;
  • Награда „Решаване на предизвикателства, които пандемията постави пред обществата“, за иновативни практики за обществени поръчки, насочена към борбата с пандемията COVID-19;
  • Награда „Лидерство в обществените поръчки“ за изключителни експерти, които вдъхновяват екипа си за успех и прилагат успешни практики за възлагане на иновации.

Крайният срок за участие е 29 юли 2021 г.

Повече информация по темата може да намерите на следния адрес:

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-innovation-procurement-awards_en