Използване на готови шаблони на изисквания в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция, която дава насоки относно използването на вградените в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) шаблони.

Информацията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.