Публикувано е методическо указание относно съхраняване на документите в досието на обществената поръчка съгласно чл. 122 от ЗОП

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-2 от 22 юни 2021 г. относно съхраняване на документите в досието на обществената поръчка съгласно чл. 122 от Законът за обществените поръчки (ЗОП).

Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.