Методически указания

Резултати: 41
Приложимост на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при възлагането на обществени поръчки
Отвори Дата: 10 Април 2020
Издаване на решения по чл. 22 от Закона за обществените поръчки през Централизираната електронна платформа
Отвори Дата: 14 Февруари 2020
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при възлагане чрез централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Отвори Дата: 10 Януари 2020
Ред за възлагане на обществени поръчки до възникване на задължението за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Отвори Дата: 08 Януари 2020
Нови европейски стойностни прагове от 1 януари 2020 г.
Отвори Дата: 20 Декември 2019