Методически указания

Резултати: 41
График за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Отвори Дата: 20 Декември 2019
Включване в списъка на външни експерти по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (за проверка на технически спецификации и методика за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор) - (актуализация на МУ-7/2018 г.)
Отвори Дата: 20 Ноември 2019
Гаранция за изпълнение. Форма и размер.
Отвори Дата: 01 Октомври 2019
Възможност да се получават оферти по електронен път до влизане в сила на задължителното използване на националната централизирана платформа за електронно възлагане на обществени поръчки
Отвори Дата: 22 Април 2019
Осъществяване на контрол чрез случаен избор по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в сила от 01.03.2019 г.
Отвори Дата: 28 Февруари 2019