Наближава 1 януари 2020 г. и задължението за ползване на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички потребители, че предстои предприемане на действия за подготовка на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) за реална експлоатация.

Особено важни са следните дати:

 • от 16 декември до 31 декември 2019 г.

ЦАИС ЕОП няма да бъде достъпна за потребителите, поради извършване на технически настройки по подготовката ѝ за въвеждане в задължителна експлоатация.

 • от 16 декември 2019 г.

АОП предоставя за ползване тестова среда, в която възложителите и стопанските субекти могат да продължат обучението си за работа със Системата. С предоставянето на тестовата среда се дава възможност за симулиране на възлагателни процеси и да подават оферти в процедури с цел адаптиране към новите правила за електронно възлагане.

Важно: Ползването на тестовата среда изисква друга регистрация, която се създава по аналогичен начин на тази направена в продукционната среда.

 • считано от 1 януари 2020 г.

Възложителите, определени по График, приет с Постановление на Министерския съвет са задължени да стартират нови процедури в продукционната среда.

Възложителите, за които на 1 януари 2020 г. не възниква задължение да използват ЦАИС ЕОП, могат да предприемат действия за разпределяне на роли в организацията, както и да подготвят документи в реалната среда.

Важно: Системата няма да позволява публикуване на създадените от тях процедури в продукционната среда преди влизане в сила на законовото задължение.

Допълнителна информация:

 • Ползване на тестовата среда:
 • Тестовата среда е достъпна и след 1 януари 2020 г. за ползване от всички потребители;
 • Създадени процедури в тестовата среда няма да могат да се прехвърлят в продукционната;
 • За стартиране на реална процедура за възлагане на обществена поръчка остава задължението да се използва продукционната среда.
 • Регистрация в продукционната среда на ЦАИС ЕОП след 1 януари 2020 г.:
 • Системата позволява регистрация както на възложителите, така и на стопанските субекти и след официалния старт на 1 януари 2020 г.

Важно: Навременната регистрация е гарант за плавно стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки чрез Системата.

 • Помощ при работа със Системата:
 • За улеснение на потребителите в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“ са публикувани видеоматериали, които показват начина за регистрация, както и създаването на процедура за възлагане на обществена поръчка и подаването на оферта в ЦАИС ЕОП;
 • В секции „Актуално“ и „Важно“, които са част от новия Портал за обществени поръчки е публикувана инструкция за поетапното въвеждане на системата, предназначена за стопанските субекти;
 • Обновена информация относно често задавани въпроси за работа със Системата е налична в секция „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“, а навременна експертна техническа помощ е осигурена на национален телефон 0700 17 151.