Народно събрание прие ЗИДЗОП на второ гласуване

Днес, 18 декември 2019 г., Народното събрание прие на второ гласуване промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Промените са свързани основно с процеса на поетапно въвеждане на електронно възлагане, което се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Прецизираните норми на закона отразяват спецификите на електронния процес и създават нормативни предпоставки за използване на платформата.

Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Уредбата за електронното възлагане се прилага съгласно приетия с Постановление № 332 от 13 декември 2019 г. на Министерския съвет график за изпълнение на задължението на възложителите за използване на електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Независимо от поетапното използване на националната платформа, част от разпоредбите на закона влизат в сила от 1 януари 2020 г. за всички възложители.

Споделете в социалните мрежи: