Нов достъп до Регистъра на обществени поръчки от 2004 г.

Уважаеми потребители, след извършена профилактика на Регистъра на обществени поръчки (РОП), поддържан от Агенцията по обществени поръчки от 2004 г. насам, наред с направените технически действия се промени визията и начинът за достъп до него. За улеснение на потребителите са предоставени два подхода за достъп:

Агенцията по обществени поръчки препоръчва на всички потребители, достъпващи РОП, да предприемат действия по изчистване на събраните данни от предходно ползване на електронната страница, така нар. „кеш“ на браузъра. При необходимост, съдействие на потребителя следва да окаже системният администратор на конкретната организация.

Насоки при трудности при работа със специализирания софтуер „Редактор на форми“:

  • „Редакторът за форми“ представлява специализиран софтуер, чрез който е възможно изпращане на документи за публикуване в РОП от 2004 г.
  • Безпроблемното ползване на софтуера изисква наличие на актуална версия. В тази връзка, АОП напомня, че считано от 21 май 2020 г. е налична нова версия – 3.0.7445.16613. За проверка на използваната версия, след зареждане на софтуера, следва да се достъпи меню „Помощ“, „За приложението“. В случай, че използваната версия е по-стара, възложителите следва да обновят приложението.
  • Процесът по обновяване изисква деинсталиране на наличната версия и инсталиране на новата, актуализирана версия на Редактора. Тя е достъпна на ПОП, в секция „Образци и списъци“, „Редактор на форми“.