Нови въпроси в секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция Въпроси и отговори „еЕЕДОП“

Агенцията по обществени поръчки обнови секция „ЦАИС ЕОП – Въпроси и отговори“ и подсекция Въпроси и отговори „еЕЕДОП“.

За улеснение на потребителите актуализираните въпроси съдържат дата на публикуване.