Обновена е инструкция за отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки обнови публикувата Инструкция относно отваряне на ценовите предложения на участниците в ЦАИС ЕОП чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.