Oбновени са мобилната вресия и продукционната среда на ЦАИС ЕОП

На 6 юни 2020 г. се извърши планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

С планираното обновяването се извършиха оптимизации в мобилното приложение на системата, свързани с визуализацията на цените след отваряне на ценовите предложения, както и на съобщенията в профила на купувача.

Освен в мобилната версия, промени са направени и в продукционната среда на ЦАИС ЕОП. Те са свързани с подобряване и усъвършенстване на част от познатите функционалностите относно:

  • обществени поръчки с обособени позиции;
  • невъзможност да се изтрива чернова при наличие на изпратено обявление за изменение към Официалния вестник на Европейския съюз;
  • подобряване функционалността за корекции в обявлението за приключване на договор за обществена поръчка;
  • автоматичен изход от системата за потребител при изтичане на сесията му и др.

Повече информация относно работата със системата може да получите на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, се публикуват периодично на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“.