Обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 15.06.2024 г. (събота), е обновена продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Новата версия съдържа следните оптимизации на част от функционалностите на системата:

При поръчки с обособени позиции, след попълване на прогнозните стойности за всяка обособена позиция в секция „Параметри“ на работното пространство за съответната обособена позиция, системата автоматично сумира и визуализира резултата в общата прогнозна стойност на секция „Параметри“ в основната част на поръчката.

– В обявленията за поръчка е реализирана възможност за копиране на попълнената информация от първа обособена позиция във всички останали. Копирането се изпълнява с използването на нова иконка, като въведената в обявлението информация за първа обособена позиция се прехвърля във всички останали позиции, с изключение на данните, попълнени в секция „Параметри“.

– Преди приключване на работата на комисията при процедури/утвърждаване на протокола от възложителя при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП, за отстранените участници е реализирана функционалност за избор на правното основание за отстраняване.

Споделете в социалните мрежи: