Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП

ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки напомня на всички възложители, че във връзка с чл. 230, ал. 1, т. 7 на Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителите следва да изпратят информация за разходваните средства за обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 4, 6 и 8 от ЗОП за отчетната 2022 г.

Информацията следва да се попълни в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в образец „Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП“ и изпрати в срок до 31.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи: