Oбучения по ЦАИС ЕОП през последната седмица на ноември

В последните дни на месец ноември Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе три обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

В регулярните обучения, които се провеждат в сряда, участие взеха служители на ГДПБЗН – МВР и ГДБОП – МВР, както и представители на Народно събрание, Министерство на образованието, Столична община – район „Оборище“, Столична община – район „Лозенец“, Столична община – район „Овча купел“, Национална служба за съвети в земеделието, Агенция по геодезия и картография, ПОНХ – БАН.    

По предварителна заявка на Министерството на вътрешните работи се проведе допълнително обучениe на 123 експерти.

През месец декември се планират нови обучения по ЦАИС ЕОП, за които ще бъдат изпратени покани от АОП до заявилите желание да се включат. В две от секциите на новия Портал за обществени поръчки,ЦАИС ЕОП – АктуалноиЦАИС – Често задавани въпросирегулярно се публикува информация относно напредъка на системата.