Обучения за работа с ЦАИС ЕОП през първата седмица на м. февруари

През изминалата седмица, Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе две обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

На 4 февруари, лектор на АОП обучи 31 представители на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.

В регулярно провежданите обучения в сряда, се включиха 18 представители на 12 търговски дружества.

По време на обученията бяха демонстрирани разработените към момента функционалности на Системата, включително регистрация, създаване на процедура, подаване на оферта по обществена поръчка в ЦАИС ЕОП и декриптирането ѝ.

В ход са и планираните обучения с практическа насоченост за 2 500 служители на централната и местна администрация. Те се реализират с лектори на Консорциум „ЕОП България“ – разработчик на системата. Заявки за включване в обученията могат да бъдат изпращани на  електронен адрес: [email protected].

Всички новини, свързани с ползването на Системата са налични на Портала за обществени поръчки, както и в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“, „ЦАИС ЕОП – често задавани въпроси“.