Обучения за работа с ЦАИС ЕОП за администрацията през м. март

Агенцията по обществени поръчки (АОП), съвместно с разработчика на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) Консорциум „ЕОП България“ планират провеждането на 51 безплатни обучения за работа със Системата през м. март. В обученията е предвидено да се включат служители от централната и местна администрация, които да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа.

За първите две седмици на м. март 2020 г., обучения са планирани в градовете:

  • 02.03. – Ловеч и Смолян;
  • 04.03. – Варна и Благоевград;
  • 05.03. – Враца, Русе, Шумен и София;
  • 06.03. – Велико Търново, Добрич и Перник;
  • 09.03. – Сливен;
  • 10.03. – Ямбол;
  • 11.03. – Монтана, Бургас, Благоевград и Перник;
  • 12.03. – Враца Търговище, Шумен и София;
  • 13.03. – Разград, Добрич и Пловдив.

За посочените обучения групите са сформирани. Заявки за включване в обученията за края на м. март и за целия м. април 2020 г. могат да бъдат изпращани на електронен адрес: [email protected].

Практическата насоченост на обученията е свързана с демонстриране на разработените функционалности на Системата, насърчаване регистрацията на потребителите, създаване на обществени поръчки и други.

За осигуряване на по-голяма ефективност в обучението е необходимо наличието на персонален Квалифициран електронен подпис и регистрация в продукционната среда на ЦАИС ЕОП.

Всички новини, свързани с ползването на Системата, организирани от АОП обучения, видеоматериали за регистрация и инструкции в помощ на потребителите са налични на Портала за обществени поръчки в секцииЦАИС ЕОП – Актуално“, „ЦАИС ЕОП –въпроси и отговори“.