Онлайн обученията за работа с ЦАИС ЕОП през м. юни 2020 г.

Продължава провеждането на онлайн обученията за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) през м. юни 2020 г.

В тях могат да се включат представители на централната и местна администрация. Целта е служителите от администрацията да надградят своите компетенциите за работа с националната платформа.

Обученията са част от проекта за разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа, който се реализира чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Потвърдените обучения за м. юни са 34 с лектори – представители на изпълнителя по проекта Консорциум „ЕОП България“.

Актуална информация, свързана с ползването на системата е налична на Портала за обществени поръчки в секции „ЦАИС ЕОП – Актуално“ и „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“.