Определяне на срокове на поръчки през ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички възложители, че съгласно чл. 28, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки при обмен на информация чрез платформата последният ден на даден срок изтича в края на двадесет и четвъртия час.

Важно: При стартиране на поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), възложителите следва да посочат като срок за получаване на оферти или на заявления за участие 23:59 часа на съответния ден.

АОП напомня, че възложителите имат възможност да получат техническо експертно съдействие на национален телефон 0700 17 151 – Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП.