Оптимизиране на обслужването от Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги.

С цел подобряване на работата ни, редовно проучваме нагласите на потребителите.

След проведена анкета в периода от 10.06.2022г. до 20.01.2023г. установихме, че предпочитаните от Вас начини за комуникация с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП са чрез: телефон (44,81% ) и електронна поща (26.25%).

За оптимизиране на обслужването, от 14.02.2023 г. АОП въвежда електронна поща за получаване и обработка на запитвания към Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП: [email protected].  Получените писма се обработват в работно време – всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 ч. Телефонните номера 0700 17 151 и +359 2 9068760 остават непроменени.

Споделете в социалните мрежи: