Оптимизиране на обслужването от Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП

Уважаеми потребители, Агенцията по обществени поръчки се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите от нея услуги.

С цел подобряване на работата ни, редовно проучваме нагласите на потребителите.

След проведена анкета в периода от 10.06.2022г. до 20.01.2023г. установихме, че предпочитаните от Вас начини за комуникация с Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП са чрез: телефон (44,81% ) и електронна поща (26.25%).

За оптимизиране на обслужването, от 14.02.2023 г. АОП въвежда електронна поща за получаване и обработка на запитвания към Центъра за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП: [email protected].  Получените писма се обработват в работно време – всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 ч. Телефонните номера 0700 17 151 и +359 2 9068760 остават непроменени.