Отменят се част от обученията за държавната и местна администрация

Агенцията по обществени поръчки информира всички потребители, че се отлагат планираните в градовете Плевен и Габрово обучения за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.

Със Заповед № РД-01-117 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват мероприятия на закрито в области Габрово и Плевен поради разпространение на коронавирус COVID-19.

Вследствие на обявена  грипна епидемия се отлагат и обученията в гр. Бургас.

Новите дати, на които се планира да се проведат обученията, ще бъдат обявени на Портала за обществени поръчки.