Планирано обновяване на продукционната среда на ЦАИС ЕОП

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 5 септември 2020 г. (събота), в периода от 09:00 ч. до 15:00 ч., предстои обновяване на продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Обновяването е планирано и с него се цели да бъдат актуализирани част от функционалностите на системата. Сред планираните промени са:

  • оптимизации в секция „Протоколи и доклади“;
  • предоставяне на възможност за спиране/прекратяване на поръчка с обособени позиции от основната част на поръчката;
  • промяна на критериите за оценка единствено чрез допустимите промени с чернова, включително добавена проверка за липсващи задължителни параметри във всички етапи на поръчката;
  • визуализация на методиката за оценка и използваната формула в публичния архив на поръчката и други.

АОП отправя препоръка към всички потребители да предприемат действие за запазване на създадени изисквания като шаблони, както и подготвени оферти и ключове към тях.

В случай на необходимост от съдействие в работните дни, експертна техническа помощ е осигурена на национална телефонна линия 0700 17 151. Полезни съвети за работа и отговори на въпроси, свързани с работата на ЦАИС ЕОП, са налични на Портала за обществени поръчки в секциите „ЦАИС ЕОП – въпроси и отговори“ и „ЦАИС ЕОП – Актуално“.