Подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения

Уважаеми възложители,

Публикувано е писмо на министъра на финансите /с изх. № 91-00-249 от 28.05.2021 г./ относно подаване на информация за списъка на стопанските субекти с нарушения.

Текстът на писмото е достъпен на Портала за обществени поръчки в секции „Актуално“ и „Важно“.

Споделете в социалните мрежи: