Политики на ЕС в областта на ОП

ЕК публикува насоки за използване на Динамичната система за покупки

ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки

Европейската комисия предоставя допълнителна информация и вход към своята система е-CERTIS на интернет адрес:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/

E-CERTIS е информационна система за изискваните удостоверителни документи, необходими при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в страните-членки на ЕС.

Обяснителна записка – Рамково споразумение – Класическа директива

Обяснителна записка – Състезателен диалог – Класическа директива

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно правилата за обществени поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището

Стратегически приоритети при обществените поръчки


Доклад относно мониторинга на обществени поръчки и концесиите – 2018 – 2020 г.

Годишен статистически доклад – 2017 г.