Предстои разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

На 2 април 2020 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Предложението е на група народни представители и е свързано с изменение и допълнение на част от приетите мерки в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обнародван с бр. 28 Държавен вестник от 24.03.2020 г.

В мотивите към Законопроекта се посочва „да не се спират сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионни процедури, като откритите производства и процедури да бъдат завършени, включително пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Целта е да може да се откриват и нови процедури, за да не се препятства провеждането и възлагането на обществени поръчки, както и концесионни процедури по време на извънредното положение“.

Законопроектът е планиран да се разгледа днес на извънредно заседание на Народното събрание. Повече информация може да откриете на интернет страницата на Народно събрание в секция „Законодателство“, раздел „Законопроекти“.