Преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт

На интернет страница на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия е публикуван проект на Технически доклад за преразглеждане на критериите на ЕС за екологосъобразни обществени поръчки за автомобилен транспорт.

Ревизирането на критериите е във връзка с приетата Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, като обхватът на промените е ограничен.

Насърчават се всички заинтересовани страни до 31 юли 2020 г. да представят своите коментари и бележки в рамките на консултативния механизъм.

За достъп до HTML версията на документа следва да се използва системата BATIS, като е необходимо предварително регистриране (чрез изпращане на писмо до [email protected].за получаване на потребителско име и парола за достъп).

При необходимост от допълнителна информация, пишете на:

  • [email protected] – за въпроси относно техническия доклад, начина на добавяне на коментари в системата или нужда от конфиденциалност;
  • [email protected] за технически въпроси относно регистрацията в BATIS системата или за получаване на друга техническа помощ.

Насоки за нанасяне на коментари (на английски език).