Промяна в начина на регистрация на процедури за контрол чрез случаен избор

От 1 юли 2021 г. се променя начинът за регистрация на процедури за контрол чрез случаен избор. Въвеждането на данни в системата за случаен избор се извършва изцяло чрез функционалностите на централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Подаването на регистрационна форма по действащия до момента ред няма да е възможно след 23:59 ч. на 30 юни 2021 г.