Промяна в изискванията на Службата за публикация в ОВ на ЕС

Уважаеми възложители,

Считано от днес, 27.04.2021 г., Службата за публикация на „Официалния вестник“ на Европейския съюз прилага нови изискванията за изпращане на информации за публикуване в „TED – Tenders Electronic Daily“ във връзка с нова версия на Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели, т. нар. NUTS кодове.

В тази връзка, всички обявления, които са създадени преди извършеното обновяване на ЦАИС ЕОП на 17 април 2021 г. и се изпращат за публикуване в „Официалния вестник“ на Европейския съюз след 26.04.2021 г., следва да бъдат създадени повторно и изпратени за публикуване.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.